ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ
Previous Next

Τι είναι το LIVINGAGRO;

Το έργο LIVINGAGRO στοχεύει να μοιραστεί καινοτομίες που σχετίζονται με τη αγροδασοπονομία με ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται με ελιές και βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις σε τέσσερις μεσογειακές χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Λίβανο και Ιορδανία. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς να αυξήσουν την κερδοφορία, τη βιωσιμότητα και τη βιοποικιλότητα ενόψει των περιορισμένων πόρων και των περιβαλλοντικών περιορισμών.

Τι είναι η ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ;

Η αγροδασοπονία είναι η πρακτική της σκόπιμης ενσωμάτωσης ξυλώδους βλάστησης (δέντρων ή θάμνων) με συστήματα καλλιεργειών ή/και ζώων. Η αγροδασοπονία μπορεί να σας προσφέρει πολύτιμα οφέλη.

Αυξημένο αγροτικό εισόδημα

Μειωμένα αγροτικά έξοδα

Αυξημένη βιοποικιλότητα

Βελτιωμένη διαχείριση των υδάτων

Αντιμετώπιση παρασίτων και ασθενειών της ελιάς

Περισσότερος άνθρακας που δεσμευμένος στο έδαφος

Μειωμένος κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους και πυρκαγιάς

Διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους

Ευημερία για τα Ζώα

Τι είναι τα ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ του LIVINGAGRO;

Η LIVINGAGRO θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα των περιορισμένων πόρων και των περιβαλλοντικών περιορισμών χρησιμοποιώντας μια ανοιχτή προσέγγιση καινοτομίας, με δύο Ζωντανά Εργαστήρια: ένα αφιερωμένο στα «Πολυλειτουργικά Συστήματα Ελιάς» και άλλο ένα για τα «Βοσκοτόπια» που επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ καινοτόμων και ενδιαφερόμενων μερών. Μετά τη διεξαγωγή ερευνών και συζητήσεων για την ενημέρωση για τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, η ομάδα του LIVINGAGRO παρουσιάζει τεχνολογικές εξελίξεις, πρακτικά αποτελέσματα έρευνας και άλλους τύπους καινοτομίας σε ενδιαφερόμενους που μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη.

Γιατί πρέπει να συμμετάσχετε στα ζωντανά εργαστήριά μας;

Τα Ζωντανά Εργαστήρια ξεπερνούν τα παραδοσιακά επιστημονικά εργαστήρια για να κάνουν τη διαφορά, μέσω της συνεργασίας στον τομέα. Όσοι ασχολούνται με τα πολυλειτουργικά συστήματα ελιάς (ελαιοκαλλιέργεια) και τις βοσκήσιμες εκτάσεις καλούνται να εισέλθουν στα διασυνοριακά μας Ζωντανά Εργαστήρια, με πρόσβαση σε αυτήν την πλατφόρμα, προκειμένου να εξερευνήσουν καινοτομίες στην αγροδασοπονία μέσω δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων, ενημερωτικών δελτίων, διαδικτυακών φόρουμ συζητήσεων, μαζί με μια πληθώρα από άλλες εκδηλώσεις και πηγές. πληροφοριών.

Πλεονεκτήματα

  • Να μάθετε νέους τρόπους για να αυξήσετε το αγροτικό σας εισόδημα

  • Να μάθετε πώς μπορείτε να μειώσετε τα αγροτικά έξοδα

  • Να ανακαλύψτε καινοτομίες που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των προϊόντων που παράγετε

  • Να αποκτήστε πρόσβαση σε δωρεάν ενότητες ηλεκτρονικής/διαδικτυακής μάθησης, και σε μαθήματα κατάρτισης

  • Να εξερευνήστε τον τρόπο με τον οποίο η αγροδασοπονία βοηθά τους αγρότες, τις φάρμες και τον πλανήτη

  • Να διερευνήσετε καταλόγους καινοτομιών και επιστημονικών πόρων

  • Να συνδεθείτε με καινοτόμους και ενδιαφερόμενους φορείς, διαδικτυακά ή πρόσωπο-με-πρόσωπο.

Αγροδασοπονία για

Πολυλειτουργικά Συστήματα Ελιάς

Η αγροδασοπονία στους ελαιώνες είναι η πρακτική της καλλιέργειας ανάμεσα σε ελαιόδεντρα ή η χρήση των ελαιώνων ως βοσκοτόπια, μετατρέποντας τους ελαιώνες σε πολυλειτουργικά συστήματα που μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη των αγροτών, βοηθώντας παράλληλα τον πλανήτη.

Μάθετε περισσότερα
Αγροδασοπονία για

Βοσκοτόπια Δασικών Εκτάσεων

Τα βοσκοτόπια δασικών εκτάσεων είναι σημαντικά αγροδασοπονικά συστήματα στη Μεσόγειο που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση των τοπικών μεσογειακών οικονομιών, προμηθεύοντας φυτικά και ζωικά προϊόντα

Μάθετε περισσότερα

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

imagealt
15Sep
6TH WORLD CONGRESS ON AGROFORESTRY IN 2025
Conference

Rwanda has been announced as the host of the 6th World Congress on Agroforestry in 2025. The announcement was made during the 5th World Congress on Agroforestry taking place in Quebec, Canada.

The 6th World Congress on Agroforestry in Kigali in 2025 will bring together more than 1,500 delegates including researchers, academia, development partners, and private and public sector to advance agroforestry.

The World Congress on Agroforestry will raise the profile of agroforestry and increase support, engagement and investment. It will create a legacy in terms of partnerships, investments and impact and produce a global agroforestry roadmap.

More info

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ελληνικά