ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

FoReSTAS

Περιφερειακή δασική υπηρεσία για την ανάπτυξη της επικράτειας και του περιβάλλοντος της Σαρδηνίας

Εδαφική Υπηρεσία

Επαφές

viale Luigi Merello, 86 - 09123 Cagliari

+39 0702799217

sardegnaforeste@forestas.it

protocollo.dg@pec.forestas.it

Το FoResTAs είναι μια κυβερνητική δασική υπηρεσία στη Σαρδηνία

Το FoReSTAS (κύριος δικαιούχος του LIVINGAGRO) είναι ένας κυβερνητικός δασικός οργανισμός που επικεντρώνεται στη βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα των δασών, στην Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας. Το FoReSTAS είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, την προώθηση, την τεχνική-διοικητική υποστήριξη, την έρευνα και τον πειραματισμό στον τομέα της αειφόρου διαχείρισης των δασών.

Το FoReSTAs διαχειρίζει επί του παρόντος περίπου 200.000 εκτάρια γης σε όλο το νησί. Παρέχει υποστήριξη στην Περιφέρεια της Σαρδηνίας στους τομείς της δασικής διαχείρισης, της πολυλειτουργικότητας του δάσους, της προστασίας του δάσους και του αγροτικού τοπίου και της έρευνας, και την μεταφοράς τεχνολογίας.

Η Γενική Διεύθυνση του οργανισμού έχει έδρα στο Κάλιαρι. Το FoReSTAS διαθέτει επίσης γραφεία σε όλη τη Σαρδηνία, με καθεμία από τις 7 Εδαφικές Υπηρεσίες και τις 26 Δασικές Περιφέρειες αφιερωμένες στον δασικό σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση εργασιών στα δάση, σε στενή συνεργασία με τις κοινότητες και τις τοπικές αρχές.

Ο σκοπός του οργανισμού περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την ενίσχυση της κληρονομιάς της περιοχής, καθώς σχετίζεται με τα δάση και την άγρια ​​ζωή, επίσης και με την αναγνώριση και τη διάδοση των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών αξιών της Σαρδηνίας. Στον δασικό τομέα, οι στόχοι είναι η αειφόρος διαχείριση των δασών, η προστασία της χλωρίδας και πανίδας της Σαρδηνίας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η διαχείριση του δικτύου μονοπατιών, η δασοπυρόσβεση και οι δραστηριότητες πολιτικής προστασίας.

Ελληνικά