ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Επισκέψεις επί του τοπίου

Επισκέψεις με ενδιαφερόμενους φορείς σε αγροκτήματα, δάση, εταιρείες και εργαστήρια

Οι εταίροι του έργου επισκέπτονται τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ελαιώνες, βοσκοτόπια, δάση, κήπους και φυτώρια, καθώς και σε εργαστήρια, ελαιοτριβεία και εταιρείες, για να συζητήσουν τις ανησυχίες και τις προκλήσεις τους, καθώς και δοκιμές επί του τοπίου, και προτεινόμενες/εφαρμοσμένες καινοτομίες. Θέτοντας τα δια ζώσης εργαστήρια σε δράση, οι ερευνητές συνομιλούν με αγρότες, επιχειρηματίες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις που σχετίζονται με τις καινοτομίες, όπως η εικονική περίφραξη, οι καλλιέργειες κάλυψης, η διασταύρωση καλλιεργειών, και τα νέα μηχανήματα.

 

Executive summaries

Πολυλειτουργικά Συστήματα Ελιάς
Field visit 1 – South Lebanon | AR | ENG | Νέα
Field visit 2 – Darbechtar Cooperative | AR | ENG | Νέα
Field visit 3 –  South Lebanon | AR | ENG | Νέα
Field vist 4 –  Kawkaba | AR | ENG
Field vist 5 –  Bchaaleh village | AR | ENG

 

 

 

 

 

Ελληνικά