ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679

με το παρόν έγγραφο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2016/679, Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003 και Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 101/2018), σκοπεύει να επιστήσει την προσοχή σας με απλό και ξεκάθαρο τρόπο για τα εξής:

  • γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
  • ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε
  • ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα
  • πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και πόσο καιρό τα αποθηκεύουμε
  • πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ή

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Δρ. Alessandro Inghilleri
Τηλέφωνο 070 606 7000
P.E.L.: rpd@regione.sardegna.it
P.E.C.: rpd@pec.regione.sardegna.it

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Ιδιοκτήτης και ο Διευθυντής είναι συγκεκριμένοι για κάθε οργανισμό/φορέα και δεν μπορούν να είναι μοναδικοί για το έργο.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται για τους επιστημονικούς σκοπούς του έργου LIVINGAGRO, το οποίο έχει τους ακόλουθους στόχους: μεταφορά γνώσης και καινοτόμων τεχνολογιών στα μεσογειακά αγροδασικά συστήματα, ανταλλαγή καλών πρακτικών, προώθηση της βιώσιμης παραγωγής και προστασία της βιοποικιλότητας από ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών φορέων, ιδρυμάτων, ΜΜΕ, αγροτών και ενδιαφερομένων. Αυτή η πολιτική απορρήτου συντάχθηκε σύμφωνα με τα μεθοδολογικά πρότυπα του σχετικού πειθαρχικού τομέα και κατατέθηκε στο ίδρυμα που αναφέρεται παραπάνω, όπου θα διατηρηθεί για πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τους εταίρους του έργου LIVINGAGRO: Όνομα, επώνυμο, e-mail, θέση εργασίας, όνομα εταιρείας ή οργανισμού, πόλη, χώρα, αριθμός τηλεφώνου, τροφική δυσανεξία/αλλεργία, φύλο, ηλικιακό εύρος: αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια του έργου και να συλλέγουν τις απόψεις τους μέσω ερευνών, συνεντεύξεων πρόσωπο με πρόσωπο και άλλων κατάλληλων μεθοδολογιών. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με συναντήσεις που θα διοργανωθούν. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αναφοράς, όπως απαιτείται από τους διαχειριστές και τους ελεγκτές του έργου.

Φωτογραφίες και βίντεο: είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης που απαιτούνται για το έργο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να κοινοποιηθούν στους ιστότοπους, στην πλατφόρμα ΤΠΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου και θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν ευρύτερα στο Διαδίκτυο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο ενδέχεται επίσης να εμφανίζονται με άρθρα γραμμένα για εκδηλώσεις και για το έργο από εταίρους του έργου και με άρθρα ή αναφορές από δημοσιογράφους που εργάζονται για άλλα μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, αυτές οι εικόνες και βίντεο θα μπορούσαν επίσης να αποσταλούν σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις υπηρεσίες της ή παρόμοια γραφεία, εάν χρειάζεται, για επικοινωνιακές δραστηριότητες ή ελέγχους και ελέγχους. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες ροής και διδασκαλίας που σχετίζονται με το έργο.

Είδος αγροκτήματος: γεωργικό, αγροκτηνοτροφικό, αγροδασοκομικό-ποιμενικό: Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του είδους των καινοτομιών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του έργου.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δικών του καθηκόντων δημοσίου συμφέροντος (για σκοπούς επιστημονικής έρευνας) σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, έστω. ε) του GDPR.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα πραγματοποιηθεί με χρήση χαρτιού και ηλεκτρονικών εργαλείων, λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας: προστασία των υπολογιστών των διαχειριστών δεδομένων μέσω κωδικού πρόσβασης και πρόσβαση αποκλειστικά στους υπεύθυνους επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα υποκείμενα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εταίρους του έργου για τη διάρκεια του έργου και για τα πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του.

Πέντε χρόνια μετά το τέλος του έργου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν και θα διαγραφούν από τις βάσεις δεδομένων του έργου και τους υπολογιστές και οποιαδήποτε συσκευή έχουν αποθηκευτεί για τους σκοπούς του έργου.

Η παροχή των δεδομένων σας για τους προαναφερθέντες ερευνητικούς σκοπούς είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του Έργου και η μη παροχή τους θα καταστήσει αδύνατη τη συμμετοχή σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους εταίρους του έργου FORESTAS (Ιταλία), CNR (Ιταλία), ATM Consulting SAS (Ιταλία) και ΜΑΙΧ (Ελλάδα) για την υλοποίηση του Έργου και σχετικούς στατιστικούς ή/και επιστημονικούς σκοπούς. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποκαλυφθούν ως έχουν ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν ανώνυμα ή ψευδώνυμα. Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να γνωστοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις υπηρεσίες της για την εύρυθμη λειτουργία του έργου. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα (δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή σε διεθνή οργανισμό που ανήκει στην κοινοπραξία του έργου. Για παράδειγμα, τα δεδομένα θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν με τις LARI (Λίβανος) και NARC (Ιορδανία), οι οποίες έχουν εγγυηθεί τη συμμόρφωση με το ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τον GDPR υπογράφοντας μια συγκεκριμένη συμφωνία.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η διάδοση στατιστικών ή/και επιστημονικών αποτελεσμάτων (π.χ. μέσω δημοσίευσης επιστημονικών ερευνητικών άρθρων ή/και δημιουργία βάσεων δεδομένων, επίσης με μεθόδους ανοιχτής πρόσβασης, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λπ.) μπορεί να γίνει μόνο ανώνυμα ή/και με συγκεντρωτική μορφή και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τρόπους που δεν σας κάνουν αναγνωρίσιμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Ως ενδιαφερόμενο μέρος, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον παραπάνω υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, να σας επιτρέψει να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 15 και επόμενα άρθρα του GDPR και, ειδικότερα, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωση , και την ενσωμάτωση, καθώς και την έρευνα σχετικά με το εάν πληρούνται οι κανονιστικές προϋποθέσεις, την ακύρωση των δεδομένων, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία τους. Οι θεραπείες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί νομίμως, όπως αυτές που είναι απαραίτητες για δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εκθέσεις, δεν μπορούν να διαγραφούν. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και για πληροφορίες σχετικά με το Έργο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση: livingagro.communication@forestas.it. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστο σύμφωνα με το άρθρο. 77 του GDPR

 

In relation to your personal data you can exercise your rights as a data subject under the GDPR, namely:Right of access [article 15 of the GDPR];Right to rectification [article 16 of the GDPR];Right to erasure (‘right to be forgotten’) [article 17 of the GDPR];Right to restriction of processing [article 18 of the GDPR];Right to data portability [article 20 of the GDPR];Right to object [article 21 of the GDPR].You have the right to withdraw your consent at any time. The rights set out above can be exercised in writing by sending an email to protocol.dg@forestas.it.

Αυτή η Πολιτική Cookies περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους cookies που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με τον ιστότοπο που ανήκει ή ελέγχεται από την Agenzia Forestas, στο πρόσωπο του Νόμιμου Εκπροσώπου της με έδρα στη viale Merello 86 09123 Cagliari.

Αυτή η Πολιτική περιγράφει επίσης πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies.

Είναι σημαντικό να ελέγχετε συχνά για ενημερώσεις στην Πολιτική, καθώς ενδέχεται να τις αλλάζουμε από καιρό σε καιρό για να αντικατοπτρίζουμε τις αλλαγές στη χρήση των cookies από μέρους μας.

Ελέγξτε την ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά αυτή η Πολιτική. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική θα τεθούν σε ισχύ όταν διαθέσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική στον ιστότοπό μας.

To Livingagro διαθέτει γραφεία σε όλη την Ευρώπη, επομένως μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το αίτημα ή το ερώτημά σας θα διεκπεραιωθεί από την ομάδα προστασίας δεδομένων που εδρεύει στην περιοχή σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ο ευκολότερος τρόπος να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι μέσω της Υποστήριξης Απορρήτου, χρησιμοποιώντας τις επαφές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, που εμφανίζονται παραπάνω στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα απορρήτου σας όπως ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή, την τηλεόραση, το κινητό σας τηλέφωνο ή άλλη συσκευή. Επιτρέπουν στην οντότητα που τοποθέτησε το cookie στη συσκευή σας να σας αναγνωρίζει σε διαφορετικούς ιστότοπους, υπηρεσίες, συσκευές ή/και περιόδους περιήγησης. Τα cookies εξυπηρετούν πολλούς χρήσιμους σκοπούς.

Για παράδειγμα: • Τα cookies μπορούν να θυμούνται τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε αυτά τα διαπιστευτήρια κάθε φορά που συνδέεστε σε μια υπηρεσία. • Τα cookies βοηθούν εμάς και τρίτα μέρη να κατανοήσουμε ποια μέρη των Υπηρεσιών μας είναι τα πιο δημοφιλή, επειδή μας βοηθούν να δούμε σε ποιες σελίδες και σε ποιες λειτουργίες έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες και πόσο χρόνο αφιερώνουν στις σελίδες. Μελετώντας αυτού του είδους τις πληροφορίες, είμαστε σε καλύτερη θέση να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες στον ιστότοπό μας και να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία. • Τα cookies βοηθούν εμάς και τρίτα μέρη να κατανοήσουμε ποιες διαφημίσεις έχετε δει, ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε μια πιο σχετική επικοινωνία και υπηρεσία για εσάς. • Τα cookies βοηθούν εμάς και τρίτα μέρη να σας παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας και άλλων ιστότοπων και εφαρμογών από εσάς.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε όλα τα cookies στο Εργαλείο διαχείρισης cookies μας, τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε «τύπους» που περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω. Αυτό το εργαλείο θα σας επιτρέψει επίσης να διαμορφώσετε τις προτιμήσεις σας ώστε να αποδέχεστε ορισμένα cookies, εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε όλα τα cookies. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις προτιμήσεις σας στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, οι οποίες θα επηρεάσουν τα cookies που θα βλέπετε στο Εργαλείο διαχείρισης cookies (για παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε cookies τρίτων). Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, επομένως ελέγξτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε πώς να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookie. Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας ενδέχεται να περιέχει πρόσθετα στοιχεία ελέγχου για cookies. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι ορισμένες πτυχές του ιστότοπού μας έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με χρήση cookies και ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε αυτές τις πτυχές του ιστότοπού μας ή ορισμένα μέρη τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι προτιμήσεις σας θα επηρεάσουν τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας, ανατρέξτε στο Εργαλείο διαχείρισης cookies.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους cookies στον ιστότοπό μας:

Βασικά Cookies: σας δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνετε τις υπηρεσίες που ζητάτε μέσω του ιστότοπού μας. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρασχεθούν. Για παράδειγμα, τα απαραίτητα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να θυμόμαστε τα προϊόντα που τοποθετείτε στο καλάθι αγορών, ώστε να μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα. Αυτά τα cookies ενεργοποιούνται αυτόματα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν επειδή είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουν να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας. Χωρίς αυτά τα cookies ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτού του τύπου τα cookies για περίοδο 13 μηνών.

Cookies απόδοσης: μας επιτρέπουν να αναλύουμε την απόδοση και τη σχεδίαση του ιστότοπού μας και να εντοπίζουμε σφάλματα. Για παράδειγμα, αυτός ο τύπος cookie μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν και δείχνει ποιες ενότητες του ιστότοπού μας είναι πιο δημοφιλείς, επιτρέποντάς μας να βλέπουμε ποιες σελίδες έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες πιο συχνά και πόσο χρόνο αφιερώνουν οι επισκέπτες σε κάθε σελίδα. Χρησιμοποιούμε, χωρίς περιορισμό, Google Analytics, Adobe και παρόμοια cookie αναλυτικών στοιχείων για να το πετύχουμε αυτό. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου θα αποθηκεύονται κανονικά σε έναν διακομιστή Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και η διεύθυνση IP σας θα συντομεύεται εκ των προτέρων από την Google. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP σας θα μεταδοθεί σε έναν διακομιστή Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συντομευτεί εκεί. Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συσχετιστεί με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google.

Αυτός ο τύπος cookie απενεργοποιείται αυτόματα και μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας.
Θα χρησιμοποιήσουμε αυτού του τύπου τα cookies για περίοδο 13 μηνών.

Λειτουργικά Cookies: μας επιτρέπουν να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη. Για παράδειγμα, αυτός ο τύπος cookie διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας θα ταιριάζουν με τις προτιμήσεις χρήστη σας ή με τον λογαριασμό σας Livingagro από τον οποίο συνδεθήκατε στον ιστότοπό μας ή με το γεγονός ότι συνδεθήκατε στον ιστότοπό μας μέσω email που σας αποστέλλεται από τη Livingagro ή από έναν από τους αξιόπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας που επικοινωνεί μαζί σας για λογαριασμό μας. Αυτό το cookie απενεργοποιείται αυτόματα και μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτού του τύπου τα cookies για περίοδο 13 μηνών.

Cookies διαφήμισης: επιτρέπει σε εμάς και τους προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας να εξατομικεύσουμε τον ιστότοπό μας, να σας παραδώσουμε διαφημίσεις ή να επικοινωνήσουμε απευθείας μαζί σας όπου έχετε συναινέσει χωριστά σε τέτοιες επικοινωνίες, με τρόπο που είναι σχετικός με εσάς και ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας, για παράδειγμα , χρησιμοποιώντας πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που έχετε περιηγηθεί ή παραγγείλει στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, και χωρίς περιορισμό, χρησιμοποιούμε ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google για να επιτρέψουμε στους συνεργάτες λιανικής μας να διαφημίζουν προϊόντα στα οποία έχετε περιηγηθεί στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ετικετών επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google, κάντε κλικ εδώ. Μπορεί επίσης να επιτρέψουμε σε προσεκτικά επιλεγμένα τρίτα μέρη να τοποθετήσουν cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας για αυτόν τον σκοπό. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να συνδυάσουμε τα δεδομένα cookie σας με τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς από άλλες πηγές για να σας παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία, για παράδειγμα για να σας παρέχουμε πιο σχετικό άμεσο μάρκετινγκ (με τη δική σας ξεχωριστή συγκατάθεση). Ενδέχεται επίσης να συνεργαστούμε με προσεκτικά επιλεγμένους επιχειρηματικούς συνεργάτες για την από κοινού παροχή διαφημίσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό δεδομένων cookie που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας με δεδομένα που συλλέγονται από τον επιχειρηματικό μας συνεργάτη. Ανάλογα με τα cookies που ενεργοποιείτε, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε για να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις των πελατών μας και να επηρεάσουμε μελλοντικές διαφημιστικές καμπάνιες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο επιλέγουμε σε ποιους κατευθύνουμε το μάρκετινγκ μας. Εμείς και προσεκτικά επιλεγμένοι επιχειρηματικοί συνεργάτες ενδέχεται να τοποθετούμε cookies όταν εμφανίζουμε διαφημίσεις για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας σε ιστότοπους τρίτων και όταν κάνετε κλικ σε αυτές τις διαφημίσεις, ώστε να γνωρίζουμε ποιους ιστότοπους βλέπουν οι πελάτες μας και κάνουν κλικ στις διαφημίσεις μας. Εμείς και οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας στον χειριστή του ιστότοπου τρίτων και μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με αυτά τα cookies σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτού του τύπου τα cookies για περίοδο 13 μηνών.

Cookies τρίτων: Ο ιστότοπός μας μπορεί επίσης να εμφανίζει περιεχόμενο από ιστότοπο ή υπηρεσία τρίτου μέρους, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση cookies από τρίτα μέρη στον σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα τρίτα μέρη είναι ορατά και τα cookies τους μπορούν να αποκλειστούν στο Εργαλείο διαχείρισης cookies.

Δεν ελέγχουμε την αποθήκευση και χρήση αυτών των cookies από αυτά τα τρίτα μέρη και θα πρέπει να ανατρέξετε στις πολιτικές απορρήτου των σχετικών τρίτων για περισσότερες πληροφορίες. Αυτός ο τύπος cookie απενεργοποιείται αυτόματα και μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας.

Άλλος τοπικός χώρος αποθήκευσης

Εμείς, μαζί με ορισμένα τρίτα μέρη, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε άλλα είδη τεχνολογιών τοπικής αποθήκευσης, όπως τα Τοπικά Κοινόχρηστα Αντικείμενα (που αναφέρονται επίσης ως "Flash cookies") και τον τοπικό χώρο αποθήκευσης HTML5, σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας. Αυτές οι τεχνολογίες είναι παρόμοιες με τα cookies που συζητήθηκαν παραπάνω, καθώς αποθηκεύονται στη συσκευή σας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προτιμήσεις σας. Ωστόσο, αυτές οι τεχνολογίες ενδέχεται να κάνουν χρήση διαφορετικών τμημάτων της συσκευής σας από τυπικά cookies και, επομένως, ενδέχεται να μην μπορείτε να τα ελέγξετε χρησιμοποιώντας τα τυπικά εργαλεία και τις τυπικές ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή πληροφοριών που περιέχονται στα Flash cookies,  κάντε κλικ εδω.

Last update: 08/25/2023 11:42 πμ

Ελληνικά