ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

LIVINGAGRO

Το Έργο LIVINGAGRO

Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έργο LIVINGAGRO στοχεύει να μοιραστεί καινοτομίες που σχετίζονται με τη αγροδασοπονία με ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται με ελιές και βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις σε μεσογειακές χώρες, προκειμένου να τους βοηθήσει να αυξήσουν την κερδοφορία, τη βιωσιμότητα και τη βιοποικιλότητα ενόψει των περιορισμένων πόρων και των περιβαλλοντικών περιορισμών.

Το LIVINGAGRO θα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα χρησιμοποιώντας μια ανοιχτή προσέγγιση καινοτομίας, με δύο Ζωντανά Εργαστήρια (Living Laboratories) που επιτρέπουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ καινοτόμων και ενδιαφερομένων. Μετά τη διεξαγωγή ερευνών και συζητήσεων για να γίνει μια ενημέρωση για τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, η ομάδα LIVINGAGRO θα παρουσιάσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα πρακτικά αποτελέσματα έρευνας και άλλους τύπους καινοτομίας στους ενδιαφερόμενους, που μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη.

Νούμερα


4

Χώρες

6

Εταίροι

12

Tεχνικά αποτελέσματα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ακρόνυμο:

LIVINGAGRO

Πλήρης τίτλος:

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Θεματικός στόχος:

Α.2 Υποστήριξη στην εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία

Προτεραιότητα:

A.2.1 Τεχνολογική μεταφορά και εμπορευματοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Χώρες:

Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανο, Ελλάδα

                         

Livingagro FAQ

Ο εντοπισμός και η εφαρμογή καινοτόμων αλυσίδων αξίας στην αγροδασοπονία θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες όσον αφορά τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και τη διαφοροποίηση των προϊόντων. Επιπλέον, η σταθερότητα της παραγωγής τροφίμων θα βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, παρέχοντας γεωργικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζονται οι περιορισμένοι πόροι και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, δημιουργώντας αυξημένο εισόδημα γαι τους αγρότες. Τέλος, το έργο θα οδηγήσει σε διαφορετικές καινοτομίες με υψηλές επιχειρηματικές δυνατότητες στους τομείς των γεωργικών μηχανημάτων, των προϊόντων διατροφής, των τεχνικών omics και των βελτιστοποιημένων χρήσεων γεωργικών, δασοκομικών και αναπαραγωγικών υποπροϊόντων και υπολειμμάτων.

 • Αγρότες και οι οργανώσεις τους, υπηρεσίες επέκτασης
 • Συμβουλευτικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια
 • Τοπικές αρχές, δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες, ΜΜΕ, βιομηχανία, φορείς χάραξης πολιτικής
 • Χρήστες των αναπτυγμένων καινοτομιών

 

 • 2 εργαστήρια διασυνοριακής διαβίωσης που ιδρύθηκαν για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας στην αγροδασοπονία
 • 4 ερευνητικές συμφωνίες μεταξύ πανεπιστημίων/ερευνητικών κέντρων και τον ιδιωτικό τομέα
 • 8 επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα για δραστηριότητες καινοτομίας
 • 6 σεμινάρια κατάρτισης για τη δημιουργία επιχειρήσεων
 • 10 νέα προϊόντα/υπηρεσίες στον αγροδασοκομικό τομέα
 • 10 εκδηλώσεις μεσιτείας από την επιστήμη για τις επιχειρήσεις
 • 20 υπηρεσίες μεσιτείας για την μεταφορά τεχνολογίας και τη πνευματική ιδιοκτησία
Ελληνικά