ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Στόχοι

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Ο γενικός στόχος του έργου LIVINGAGRO είναι να υποστηρίξει την εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, βοηθώντας στην τεχνολογική μεταφορά και την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγροδασοπονία και στους συναφείς τομείς. Για το σκοπό αυτό, έχουν δημιουργηθεί δύο διασυνοριακά ζωντανά εργαστήρια για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών, ιδρυμάτων, ΜΜΕ, αγροτών και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Υποστήριξη της μεταφοράς τεχνολογίας και της εμπορευματοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω της ίδρυσης ενός διασυνοριακού Ζωντανού Εργαστηρίου επικεντρωμένου στην αγροδασοπονία για τα πολυλειτουργικά συστήματα ελιάς.

  • Υποστήριξη της μεταφοράς τεχνολογίας και της εμπορευματοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω της ίδρυσης ενός διασυνοριακού Εργαστηρίου επικεντρωμένου στα δασολίβαδα.

  • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ερευνητών, των φορέων χάραξης πολιτικής και των παραγόντων του ιδιωτικού τομέα.

Ελληνικά