ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Προσέγγιση και πακέτα εργασίας

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Το LIVINGAGRO είναι ένα διασυνοριακό έργο που χρειάζεται μια προσαρμοσμένη προσέγγιση για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο επιτρέπει σε όλα τα μέλη του έργου να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου, αλλά περιλαμβάνει επίσης τους ενδιαφερόμενους φορείς σε μια συνεργασία που ονομάζεται Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Προσωπικού (PPP). Χρησιμοποιούμε τα Ζωντανά Εργαστήρια (Living Labs) για αυτή τη συνεργασία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ (LIVING LABORATORY);

Τα Ζωντανά Εργαστήρια (Living Labs) είναι πλατφόρμες που εφαρμόζουν το μοντέλο ανοιχτής καινοτομίας, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Γενικά, τα εργαστήρια στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων γνώσεων, πρακτικών, προϊόντων και μηχανημάτων, μέσω δημιουργικών διαδικασιών που εμπλέκουν ενεργά τους χρήστες μέσω δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων.

Μέσα σε ένα Ζωντανό Εργαστήριο (Living Lab), τα μέλη εμπλέκονται αποτελεσματικά σε διάφορες φάσεις του κύκλου καινοτομίας, στις οποίες μπορούν να δοκιμάσουν, να αξιολογήσουν και να συνδημιουργήσουν καινοτομίες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (LIVING LAB)

Ο πυρήνας της μεθοδολογίας του Ζωντανού Εργαστηρίου (Living Lab) αντιπροσωπεύεται από την ενεργή συμμετοχή των χρηστών, τον πειραματισμό σε πραγματικές συνθήκες, τις προσεγγίσεις πολλαπλών συμμετεχόντων και πολλαπλών μεθόδων στο περιβάλλον ΡΡΡ.

Δεν υπάρχουν γενικές και απόλυτες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς πρέπει να λειτουργεί ένα Living Lab, καθώς αυτό εξαρτάται αφενός από τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του τοπικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος, και αφετέρου από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εμπλεκόμενων φορέων, και τις τάσεις. Για το LIVINGAGRO, υιοθετήσαμε ένα σχέδιο που βασίζεται σε έργο, όπου η συνεργασία και η αφοσίωση των χρηστών οργανώνονται μέσω μιας ποικιλίας προσωπικών και διαδικτυακών εκδηλώσεων, καθώς και διαφόρων εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Προσέγγιση του LIVINGAGRO στα Ζωντανά Εργαστήρια (LIVING LABS)

Τα Ζωντανά Εργαστήρια (Living Labs) είναι πλατφόρμες που εφαρμόζουν το μοντέλο ανοιχτής καινοτομίας, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Γενικά, τα εργαστήρια στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων γνώσεων, πρακτικών, προϊόντων και μηχανημάτων, μέσω δημιουργικών διαδικασιών που εμπλέκουν ενεργά τους χρήστες μέσω δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων.

Μέσα σε ένα Ζωντανό Εργαστήριο (Living Lab), τα μέλη εμπλέκονται αποτελεσματικά σε διάφορες φάσεις του κύκλου καινοτομίας, στις οποίες μπορούν να δοκιμάσουν, να αξιολογήσουν και να συνδημιουργήσουν καινοτομίες.

OI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ZΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (LIVING LAB) ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER, ΒΑΣΙΣΜΕΝH ΣΕ ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ:

  • Εντοπισμός και αναγνώριση των ενδιαφερομένων

  • Δημιουργία Living Lab PPP (Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

  • Αξιολόγηση της συνάφειας των διασυνοριακών θεμάτων

  • Ανάπτυξη υποδομής ΤΠΕ

  • Δημιουργία τοπικής ή/και διασυνοριακής κοινότητας PPP (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Προσωπικού)

  • Εκτέλεση ενός (ή περισσότερους) πιλοτικού προγράμματος 'Ανοικτής Καινοτομίας' με γνώμονα τον χρήστη

  • Σύνοψη και αξιολόγιση των αποτελεσμάτων

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LIVINGAGRO

Το πρόγραμμα LIVINGAGRO, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, δομείται γύρω από 4 Πακέτα Εργασίας (WPs): Διαχείριση, Επικοινωνία, Ζωντανά Εργαστήρια (Living Labs) και Mεταφορά Tεχνολογίας.

Ο πυρήνας του προγράμματος αντιπροσωπεύεται από το WP3 και το WP4. Το WP3 εστιάζει στην ανάπτυξη των Ζωντανών Εργαστηρίων (Living Labs) σε μια διασυνοριακή διάσταση: ένα που είναι αφιερωμένο στα «Πολυλειτουργικά συστήματα ελιάς» και άλλο ένα για τις «Βοσκόμενες Δασικές Εκτάσεις». Το WP4 επικεντρώνεται στη μεταφορά τεχνολογίας (TT), με στόχο την υποστήριξη της εκμετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των παραγόντων της έρευνας, της βιομηχανίας και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό περιλαμβάνει δοκιμές, εκδηλώσεις μεσιτείας Science to Business, και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης TT και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με συμμετοχική προσέγγιση.

Ελληνικά