ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Αγροδασοπονία για τα Πολυλειτουργικά Συστήματα Ελιάς

Η αγροδασοπονία στους ελαιώνες είναι η πρακτική της ενσωμάτωσης διαφορετικής βλάστησης (ποώδης ή θάμνων) ή βοσκοτόπων ανάμεσα στα ελαιόδεντρα. Η αγροδασοπονία μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της βιωσιμότητας των ελαιώνων, καθιστώντας τα δέντρα λιγότερο ευάλωτα σε παράσιτα, ασθένειες ή κλιματικές πιέσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω παραγόντων όπως η αυξημένη βιοποικιλότητα, η βελτιωμένη σταθεροποίηση του εδάφους, η αύξηση της κερδοφορίας των αγροτών και άλλα.

Αυτή η ενότητα εισάγει τους οικονομικούς αλλά και ερευνητικούς φορείς στις βασικές και προηγμένες αρχές της Αγροδασοπονίας για την ελαιοκαλλιέργεια. Θα είναι σε θέση να αποκτήσουν γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με διαφορετικά συστήματα που μπορούν να είναι χρήσιμα, ενσωματώνοντας το παραδοσιακό σύστημα ελαιοκομίας και την Αγροδασοπονία. Θα έχουν μια επισκόπηση της επίδρασης των διαφορετικών γεωργικών πρακτικών στα χαρακτηριστικά του εδάφους, τη διαχείριση παρασίτων, τη διατήρηση του νερού και την ποιότητα της ελιάς.

Επιπλέον, αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει πολλές επιτυχημένες περιπτωσιολογικές μελέτες από διαφορετικές χώρες όπου οι καινοτόμες πρακτικές υποστήριξαν τη βιωσιμότητα της παραγωγής ελαιολάδου και στη συνέχεια την ασφάλεια διαβίωσης των αγροτικών κοινωνιών. Οι πληροφορίες που θα αποκτηθούν θα αναπτύξουν στους αγρότες την κατανόηση των πηγών ιδεών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του/της προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα και το εισόδημα.

 

Μαθημα 1

Εισαγωγή στην Αγροδασοπονία για τα Πολυλειτουργικά Συστήματα Ελιάς

Αυτό το μάθημα εισάγει τους συμμετέχοντες στην αγροδασοπονία γενικά, παρέχοντας πληροφορίες για την έννοια της αγροδασοπονίας, την ιστορία, την έκταση της στον κόσμο, τις πρακτικές και τα πλεονεκτήματα. Παρέχει επίσης μια γενική επισκόπηση της σημασίας της ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή της Μεσογείου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις γενικές αρχές της Αγροδασοπονμίας για το πολυλειτουργικό σύστημα ελιάς από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στην έννοια της Αγροδασοπονίας | EN | AR | GR | IT

Κεφαλαιο 2

Καλλιέργεια ελιάς στην περιοχή της Μεσογείου | EN | AR | GR | IT

Κεφαλαιο 3

Η αγροδασοπονία της ελιάς ως παραδοσιακή χρήση γης | EN | AR | GR | IT

 

Μαθημα 2

Επίδραση της Αγροδασοπονίας στη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων των ελαιώνων

Σε αυτό το μέρος της Ενότητας 1, οι συμμετέχοντες μπορούν να ανακαλύψουν τις πολύτιμες επιδράσεις της αγροδασοπονίας στα χαρακτηριστικά του εδάφους των ελαιώνων μέσω διαφορετικών στρατηγικών διαχείρισης του εδάφους. Θα δοθεί έμφαση σε πρακτικές όπως καλλιέργειες κάλυψης, ενδοκαλλιέργεια και επίδραση πράσινης λίπανσης στη διατήρηση και τη γονιμότητα του εδάφους. Επιπλέον, ειδικοί σε θέματα άρδευσης και διαχείρισης νερού θα εξηγήσουν τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Αγροδασοπονμία στην περιεκτικότητα σε νερό του εδάφους και στη διαθεσιμότητα των φυτών.

Κεφάλαιο 1

Καλυπτικές καλλιέργειες και χλωρή λίπανση | EN | AR | GR | IT

Κεφαλαιο 2

Διακαλλιέργεια φυτών με ελιές | EN | ARGR | IT

 

Μαθημα 3

Η αγροδασοπονία ως εργαλείο για την αύξηση της βιοποικιλότητας και τη διαχείριση παρασίτων και ασθενειών της ελιάς

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στην επίδραση της Αγροδασοπονίας για την ελαιοκαλλιέργεια στη βιοποικιλότητα των ελαιώνων. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει θετικό αντίκτυπο στον έλεγχο των παρασίτων και των ασθενειών της ελιάς

Κεφάλαιο 1

Η επίδραση της Αγροδασοπονίας στη Βιοποικιλότητα | EN | AR | GR | IT

Κεφαλαιο 2

Η επίδραση της Αγροδασοπονίας στη βιολογική καταπολέμηση των παρασίτων της ελιάς | EN | AR | GR  | IT

Κεφαλαιο 3

Επίδραση στις ασθένειες της ελιάς | EN | AR | GR | IT

 

Μαθημα 4

Iστορίες επιτυχίας

Eδω θα διαβασετε για επιτυχείς περιπτώσεις υλοποίησης αγροδασοπονίας εντός τον ελαιώνα με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να εισάγουν τέτοιες έννοιες στους οπωρώνες τους. Θα παρασχεθούν δεδομένα από τα υπάρχοντα συστήματα και θα συζητηθούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Κεφάλαιο 1

Παραδείγματα επιτυχούς χρήσης της αγροδασοπονίας σε ελαιόδεντρα | EN | AR | GR | IT

 

 

Περιορισμένο περιεχόμενο

Αυτό το περιεχόμενο είναι μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες.

Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Ελληνικά