ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

LARI

Lebanese Agricultural Research Institute

Επαφές

http://www.lari.gov.lb/

Bekaa, Tal Amara, Lebanon

lari@lari.gov.lb

9618900047

Το LARI είναι ένας κυβερνητικός οργανισμός υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας

Το LARI έχει στη διάθεσή του 8 πειραματικούς σταθμούς (Tel Amara, Tourbol, Kfardan, Kfarchakhna, Abdeh, Sour, Fanar και Lebaa) σε μια έκταση 280 εκταρίων γεωργικής γης. Οι σταθμοί βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές όπου παράγονται υποτροπικές και εύκρατες καλλιέργειες. Στους σταθμούς αυτούς διεξάγονται ερευνητικά έργα για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας της περιοχής.

Το Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας του Λιβάνου είναι πρόθυμο να προσλάβει νέο εξειδικευμένο προσωπικό και να προσελκύσει περισσότερη οικονομική υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις.

Οι σχέσεις συνεργασίας επιτρέπουν την ανακάλυψη νέων τρόπων για την επίτευξη καλύτερων ερευνητικών αποτελεσμάτων και την επέκταση σε τομείς που δεν καλύπτονται καλά προς το παρόν. Το LARI συνεργάζεται ήδη με μεγάλη επιτυχία με διεθνείς οργανισμούς όπως ICARDA, FAO, UNDP, ISNAR, CIHEAM, IPGRI, UPOV, Παγκόσμια Τράπεζα, AARINENA, IDRC, CIMMYT και ACSAD. Η διμερή συνεργασία με τις ανεπτυγμένες χώρες και το TCDC είναι επίσης εμφανής στο γεωργικό σύστημα του Λιβάνου.

Τα ευρήματα της έρευνας του LARI μεταφέρονται απευθείας στην αγροτική κοινότητα στους ακόλουθους τομείς: δημητριακά, ριζικές καλλιέργειες, βοσκοτόπια, όσπρια, κτηνιατρική, διατροφή φυτών και διαχείριση παρασίτων. Η παραγωγή υβριδικών σπόρων, ιστοκαλλιέργειας και βιοτεχνολογίας φθάνει επίσης στον αγρότη μέσω του συστήματος πολλαπλών καναλιών που διατίθεται στη χώρα (μέσω δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα).

Ελληνικά