ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Ενημερωτικά δελτία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Οι εκδηλώσεις μεσιτείας (B2B) στοχεύουν στον εντοπισμό των διαθέσιμων καινοτομιών για τη αγροδασοπονία και να φέρουν όσους θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την υιοθέτηση τέτοιων καινοτομιών σε άμεση επαφή με καινοτόμους και ερευνητές. Ο στόχος του B2B είναι επίσης να τεθούν τα θεμέλια για μελλοντικά έργα καινοτομίας, παρέχοντας την ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ενώσεις, ερευνητικά ιδρύματα, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους επαγγελματίες στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων να συναντιούνται πιο πιο αποτελεσματικά. Τέτοιες συνδέσεις μεταξύ συμμετεχόντων και παρουσιαστών επιτρέπουν τη δημιουργία νέων επαφών και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καινοτόμες ιδέες, μηχανήματα, τεχνικές και υπηρεσίες. Συνολικά διοργανώνονται 10 μεσιτικές εκδηλώσεις: 4 στον Λίβανο, 4 στην Ιορδανία και 2 στην Ελλάδα.

Ελληνικά