ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

NARC

National Agricultural Research Center

Scientific Research

Επαφές

http://www.ncare.gov.jo/

639, Baq'a 19381, Jordan

director@narc.gov.jo

4725071 (6) 962+

Ένα Κέντρο Αριστείας στην επιστημονική γεωργική έρευνα, για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης

Το κέντρο στοχεύει να επενδύσει στα αποτελέσματα της γεωργικής έρευνας, είτε τοπικά προερχόμενα είτε υιοθετημένα από άλλες πηγές, με σκοπό την αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας για βέλτιστη και αειφόρο χρήση των φυσικών γεωργικών πόρων, υποστηρίζοντας τους στόχους της αγροτικής ανάπτυξης διατηρώντας παράλληλα μια οικολογική ισορροπία.

Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να ενισχύσουμε τον ρόλο του κέντρου ως εθνικής ομπρέλας για τη γεωργική έρευνα, για την επίτευξη βιώσιμης, ανθεκτικής ανάπτυξης και βέλτιστης χρήσης των φυσικών πόρων.

Βασικές Αξίες

  1. Υπεροχή
  2. Καινοτομία & Δημιουργικότητα
  3. Διαφάνεια
  4. Διαχείριση γνώσης
  5. Κοινωνική ευθύνη
  6. Συμμετοχή

 

Ελληνικά