ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Second B2B event in Jordan on Multifunctional Olive Systems

Back to the event

In-person Event registration

Change language

    
     
   

Create a password for your Livingagro ICT Platform platform acess.

Password must be at least 7 characters long.
Password must be at least 7 characters long.
By submitting this form you confirm that you have read and understood our Privacy Policy, and confirm and accept that we will create an access to the Livingagro ICT Platform for you.
Back to the event
Ελληνικά