ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Dr. Luciana Baldoni

XPERT BIO

Living Lab 1 expert

Ο Δρ. Baldoni είναι Διευθυντρια Έρευνας στο Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Βιοπόρων, στη Περούτζια, Ιταλία. Ο κύριος στόχος της έρευνάς της περιλαμβάνει: τη βιολογία, τη γενετική, τη γονιδιωματική και την καλλιεργεια της ελιάς (Olea europaea L.), με τρέχουσες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για τον προσδιορισμό του γονότυπου των ποικιλιών ελιάς και των πληθυσμών της αγριελιάς, και την ανάλυση των γενετικών τους σχέσεων, η εξημέρωση και προέλευση τους· τον λειτουργικό χαρακτηρισμό γονιδίων και ρυθμιστικών στοιχείων που εμπλέκονται σε σημαντικά μεταβολικά μονοπάτια, συμπεριλαμβανομένης της συσσώρευσης ελαίου, της σύνθεσης φαινόλης και τερπενίων, της ανθοφορίας και της αρχιτεκτονικής των δέντρων· αλληλουχία γονιδιώματος και μεταγραφομένων· αξιολόγηση της ανταπόκρισης ενός φυτού στις περιβαλλοντικές πιέσεις (ξηρασία, αλάτι)· ανάλυση συστημάτων αυτο- και αλληλοασυμβατότητας· ανάπτυξη SNP, πολυνουκλεοτιδικών SSR, πλαστιδιακών και μιτοχονδριακών δεικτών· και διαχείριση συλλογών ποικιλιών ελιάς και διαποικιλιακών διασταυρούμενων απογόνων.

Τοποθεσία

Ιταλία

Διευθύντρια Έρευνας


Ρωτήστε κάτι
Ομιλούμενες γλώσσες
Ιταλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά
Ελληνικά