ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Dr. Pasquale Arca

XPERT BIO

Living Lab 2 expert

Ο Pasquale Arca είναι προς το παρόν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών (CNR) στην Ιταλία. Απέκτησε το διδακτορικό του στις Γεωπονικές Επιστήμες στο Τμήμα Γεωργίας και στο Ερευνητικό Κέντρο Ερημοποίησης (NRD) του Πανεπιστημίου του Sassari, με θέμα «συστήματα καλλιέργειας για παραγωγή βιομάζας» και δραστηριότητες επικεντρωμένες στη μέτρηση των ροών C του εδάφους με αναπνευστικούς θαλάμους και εκτίμηση των υπολείμματων C στο έδαφος των γιγάντων καλαμιών. Μετά από μια σύντομη εμπειρία ως ερευνητής στο Τμήμα Γεωργίας και στο Ερευνητικό Κέντρο Ερημοποίησης σε διαφορετικά συστήματα βιοενεργειακών καλλιεργειών, εργάστηκε στο Ινστιτούτο Βιοοικονομίας του CNR στο Sassari για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συστημάτων παραγωγής γαλακτοκομικών προβάτων υπό μεσογειακές συνθήκες (LIFE Sheep to Ship). Ειδικότερα, εμβάθυνε τις γνώσεις του για το εργαλείο ανάλυσης της εκτίμησης κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment - LCA) και τη μέθοδο εκτίμησης της δέσμευσης C του εδάφους ως υποστήριξη της LCA. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει επιτόπιες δοκιμές και πειραματικές μελέτες για βελτιωμένους βοσκότοπους σε μεσογειακά δασοκτηνοτροφικα συστήματα. Συμμετέχει σε έργα όπως το C-NEUTRAL FARMING και το GRAZE CARB, που μελετούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δασοκτηνοτροφικών συστημάτων, και σε αγροδασικά έργα όπως το LIVINGAGRO. Ταυτόχρονα, εργάζεται ως σύμβουλος δασοκτηνοτρόφων και παρέχει υποστήριξη σε μια οικογενειακή φάρμα που εκτρέφει πρόβατα γαλακτοπαραγωγής με δασοοκτηνοτροφίκό σύστημα.

Τοποθεσία

Ιταλία

Ερευνητής


Ρωτήστε κάτι
Ομιλούμενες γλώσσες
Ιταλικα, Αγγλικά, Σαρδηνίας
Ελληνικά