ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Dr. Antonello Franca

XPERT BIO

Living Lab 2 expert

Ο Antonello Franca είναι ερευνητής στο Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών στην Ιταλία, και διεξάγει επίσης έρευνα στο Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Περιβάλλον του Sassari, Ιταλία. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν τον χαρακτηρισμό και τη διατήρηση των φυσικών βοσκοτόπων· έλεγχος, πρόληψη και προστασία του αγροδασοκτηνοτροφικού περιβάλλοντος· αξιοποίηση τοπικού γεννητικού πλάσματος κτηνοτροφικών ειδών για συμβατικές και μη συμβατικές χρήσεις· παραγωγή σπόρων κτηνοτροφικών ειδών και βοσκοτόπων· φυσιολογία φυτών· βιώσιμα κτηνοτροφικά συστήματα για το μεσογειακό περιβάλλον· περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων ζωικής παραγωγής· και πολλαπλούς ρόλους της κτηνοτροφίας για την αειφόρο χρήση των αγροτικών περιοχών. Είναι προς το παρον επιστημονικός συντονιστής του GRAZECARB, Διμερές Πρόγραμμα Ιταλίας-Νορβηγίας· ηγέτης του πακέτου εργασίας στο PASTINNOVA Prima Project· συνεργάτης στο Έργο ENI CBC Med LIVINGAGRO, υπεύθυνος για το Living Lab για τα «Βοσκοτόπια»· και ηγέτης χώρας στο πλαίσιο του ERC PASTRES Project. Είναι επίσης ο νομικός εκπρόσωπος του Ιταλικού Δικτύου για την Κτηνοτροφία (APPIA) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AIAF (ΙταλικήΕνωση Αγροδασοπονίας).

Τοποθεσία

Ιταλία

Ερευνητής


Ρωτήστε κάτι
Ομιλούμενες γλώσσες
Ιταλικά, Αγγλικά
Ελληνικά